سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)


,کمیته امداد,فقر

 سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)


رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: فقر در جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی گذشته، تحریم ها و سیاست و روش های نادرست اقتصادی در دولت های گذشته رشد و به نوعی به ما حمله کرده است.
منبع : انديشه هاي ناب |سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
برچسب ها : کمیته ,امداد ,خمینی ,امام ,رئیس ,نماز ,کمیته امداد ,امداد امام ,امام خمینی ,رئیس کمیته ,جمعه رئیس ,رئیس کمیته امداد